GIÁ RAU CẬP NHẬT

Nông sản
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 05/01/2018 05/01/2018 (+)/(-)
1 Củ cải trắng Kg Hà Nội 3500 3500  0%
2 Rau su hào  Kgr Hà Nội 4.000 4.000  0%
3 Cà chua thường loại 1 (bán lẻ) Kg Hà Nội 6000 6000  0%
4 sup lơ Kg Hà Nội 6.000 6000  0%
5 cải đông dư kg Hà Nội 2500 2500  0%
6 Dứa loại 1 (bán buôn) Kg Hà Nội 12.000 12.000  0%
7 Gạo Bắc Thơm số 7 (bán buôn) Kg Hà Nội 12.700 12.700  0%
8 Gạo nếp cái hoa vàng (bán lẻ) Kg Hà Nội 24.000 24.000  0%
9 Gạo tẻ thường Khang dân (bán buôn) Kg Hà Nội 9.800 9.800  0%
10 Gạo tẻ thường Q5(bán buôn) Kg Hà Nội 9.800 9.800  0%
11 Gạo Xi23 (bán buôn) Kg Hà Nội 10.400 10.400  0%
12 Hồng xiêm loại 1 (sapo) (bán buôn) Kg Hà Nội 38.000 38.000  0%
13 Khoai tây ta loại 1(bán lẻ) Kg Hà Nội 10.000 10.000  0%
14 Lê trắng  Kg Hà Nội 23.000 23.000  0%
15 Su hào củ loại 1(bán lẻ) Hà Nội 0  –
16 Táo  Kg Hà Nội 23.000 23.000  0%
17 Trứng gà ta (bán lẻ) Quả Hà Nội 28.000 28.000  0%
18 Xoài cát thường(bán buôn) Kg Hà Nội 18.000 18.000  0%
19 Xoài Thái loại 1(bán buôn) Kg Hà Nội 35.000 35.000  0%

Bài Viết Liên Quan