Táo ( táo đài loan)

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: 8938517354496
  • Chất liệu: Tự nhiên
  • Kích thước: 70g – 200g
  • Màu sắc: Màu xanh lơ, phớt trắng
  • Thương hiệu: rauantoandongcao.com
  • Trồng theo tiêu chuẩn VIỆT GAP được quản lý từ chăm sóc đến thu hoạch sản phẩm, sản phẩm đủ điều kiện ATTP